ابلاغ دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی

ابلاغ دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران تمامی استان و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوبه شورا را با موضوع دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری ویکی بلاگ از وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران تمامی استان و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوبه شورا را با موضوع دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21 اسفند 1402 در راستای ارتقای کیفیت معماری بنا های احداثی، تاکید بر معیار های معماری ایرانی-اسلامی و معماری بومی منطقه و ایجاد هماهنگی بنا ها با ویژگی های بستر طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرها، «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی» – به شرح پیوست- را بر اساس صورتجلسه مورخ 15 اسفند 1402 کمیته فنی مشترک 1 و 3 شورایعالی شهرسازی و معماری، بررسی وبا تاکید بر ملاحظات زیر، مورد تصویب قرار داد.

1. مطابق بند 5-1 دستورالعمل فوق الذکر، کمیته ارتقاء کیفی سیما ومنظراستان، وظیفه بومی سازی، تدقیق و تکمیل ضوابط عمومی مندرج در این دستورالعمل را بر عهده دارد، لذا در صورت وجود کمیته های موازی به منظور بررسی طرح های معماری مسکن حمایتی، با عنایت به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص “ضوابط و مقرارت ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری” مصوب 25/9/1387، لازم است وظایف این کمیته ها به کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظراستان واگذار شود. در صورت نیاز به استفاده از اعضاء کلیدی کمیته های مذکور، این اعضاء بعنوان مدعو در جلسه حاضر خواهند شد.

2. تسری و کنترل ضوابط و مقررات این دستورالعمل در تمامی مجموعه های حمایتی احداثی نظیر تعاونی های مسکن، مسکن های مشارکتی دولتی و امثالهم، که از تاریخ تصویب این دستورالعمل احداث خواهند شد، الزامی است.

3. با توجه به تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 20 آبان 1398، طراحی واحد های احداثی موضوع این دستورالعمل، منطبق بر تعداد متقاضیان دارای شرایط خاص الزامی است. در طراحی داخلی این واحد ها لازم است تمامی ضوابط و مقررات مصوبه شورای عالی در خصوص افراد دارای معلولیت لحاظ شود.

4. با تصویب «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی»، کلیه ضوابط و مقررات ملاک عمل پیشین که مغایر با ضوابط مندرج در مصوبه حاضر هستند، لغو شده و در مواردی که مفاد ضوابط و مقررات مسکوت و بلاتکلیف است، باید به پیشنهاد کمیته فنی (3) در شورایعالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شوند.

در پایان مصوبه تاکید شده است: در اجرای مصوبه فوق الذکر به پیوست «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی» برای بهره برداری و انعکاس به کلیه مراجع ذی مدخل برای اقدام لازم ابلاغ می شود.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ابلاغ دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ابلاغ دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی"، کلیک کنید.